fascinující

Pňovský luh

Jak vznikl Pňovský luh? 

V srdci středního Polabí, mezi městy Kolín a Poděbrady, se nachází Pňovský luh, součást rozlehlého lužního komplexu mezi Kolínem a Poděbrady, který tvoří spolu s nedalekým Veltrubským a Libickým luhem největší a nejzachovalejší komplex lužních lesů v Čechách. Tento les se nalézá u Pňova-Předhradí na levém břehu řeky Labe.

Území je charakteristické řadou tůní, mokřadů a terénních nerovností bývalých labských koryt, několika uměle vytvořenými propojovacími kanály a porosty klasické vegetace tvrdého luhu s duby, topoly, javory, jilmy a mnoha bylinami v podrostu, jako jsou dymnivky, sasanky, kokoříky, česnek medvědí, ptačinec velkokvětý, konvalinky a další. V tůních a při břehu Labe lze nalézt stulík žlutý a další vodní rostliny. V severní části se nachází zatopená bývalá pískovna, která je dnes částečně rekreačně využita a najdete u ní Areál u jezera.

Původně byl Pňovský luh součástí jednoho celku s Veltrubským a Libickým luhem, avšak v letech 1818-19 došlo k napřímení řeky před Osečkem, čímž byl Pňovský luh oddělen. Později byl regulován i navazující jižnější úsek od Klavarského mlýna, čímž byly k Pňovskému luhu připojeny další původně pravobřežní části. Původní labské koryto se stalo cca 2 kilometry dlouhou, dnes v některých úsecích zazemněnou tůní, zvanou Staré Labe. Kromě něj jsou v území patrné i četné stopy starších říčních toků.

Snowboarding
procházejte a nechte se okouzlit

fascinujícím Pňovským luhem

Snowboarding

Les je součástí evropsky významné lokality Libické luhy, vyhlášené kvůli ochraně kuňky ohnivé, páchníka hnědého a roháče obecného. V roce 2013 zde byla vybudována naučná stezka, která zájemce provede porosty místy až pralesovitého rázu s řadou starých stromů, množstvím ptáků a hájových květin. Návštěvníci uvidí také řadu tůní, které jsou pozůstatkem starého labského koryta před jeho regulací v 19. století a slouží jako domov pro mnoho druhů obojživelníků.

Na jaře tu najdeme „peřiny“ fialových dymnivek, žlutých orsejů a bílých sasanek. V létě kvetou na březích Labe lekníny, stulíky a šípatky. Pokud je tato část roku hojná na deště, může se z části lesa stát neprostupná džungle plná malých močálů, lián a hmyzu.

Pňovský luh nabízí nejen krásu lužních lesů, ale také možnost rekreace v nedalekém areálu u jezera. Areál poskytuje příležitost k odpočinku a zábavě, včetně možnosti koupání a vodních sportů. Navíc, v blízkosti jezera naleznete také útulnou hospůdku, kde si můžete dopřát osvěžující nápoje a chutné jídlo.

Naučná stezka Pňovský luh je ideálním místem pro přírodu milující návštěvníky, kteří si chtějí užít klidu a kouzla lužních lesů, objevovat zdejší flóru a faunu a zároveň se seznámit s historií a významem tohoto jedinečného území.

prohlédněte si

Pňovský luh

Vizuální zážitky a krásy Pňovského luhu prostřednictvím fotografie. Rozmanitost flóry a fauny, malebné tůně, staré stromy, záblesky sezónních barev a jedinečné momentky z tohoto fascinujícího lužního lesa.